GIỚI THIỆU

 

Tổng đại lý phân phối thiết bị Socomec - Nhận Khảo Sát, Cải Tạo, Thay Mới, Lắp Mới Tủ Điện ATS Socomec Chuyển Nguồn Điện. Nhà Phân Phối Sản Phẩm Socomec của Pháp. Cung cấp chứng từ CO, CQ. + Nhận thi công tận nơi. Dịch vụ sửa chửa. Dịch vụ lắp mới. Khảo sát tận nơi. + Đầy đủ chứng từ CO, CQ.

Trung tâm chăm sóc khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật của với đội ngũ kỹ sư đựợc đào tạo chuyên nghiệp về sản phẩm, phần mềm và luôn cập nhật những thông tin mới nhất về tính năng và phần mềm đến với quý khách hàng

luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trực tuyến để giải đáp mọi thắc mắc khách hàng hoặc thông qua đường dây nóng.

Kênh phân phối các sản phẩm Socomec chính hãng tại Việt Nam

  • 168

    Đối tác

  • 588

    Dự án

  • 1800

    Khách hàng

Tổng đại lý phân phối thiết bị Socomec

Kênh phân phối các sản phẩm Socomec chính hãng tại Việt Nam

ATS Socomec 4 Cực

ATS Socomec 4P 40A -60%

ATS Socomec 4P 40A

7,520,000 VND 18,800,000 VND 1,527 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
ATS Socomec 4P 63A -60%

ATS Socomec 4P 63A

7,996,000 VND 19,990,000 VND 1,932 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
ATS Socomec 4P 80A -60%

ATS Socomec 4P 80A

8,488,000 VND 21,220,000 VND 1,340 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
ATS Socomec 4P 100A -60%

ATS Socomec 4P 100A

9,192,000 VND 22,980,000 VND 2,719 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
ATS Socomec 4P 125A -60%

ATS Socomec 4P 125A

10,020,000 VND 25,050,000 VND 2,086 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
ATS Socomec 4P 160A -60%

ATS Socomec 4P 160A

19,464,000 VND 48,660,000 VND 2,046 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
ATS Socomec 4P 250A -60%

ATS Socomec 4P 250A

25,952,000 VND 64,880,000 VND 2,115 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
ATS Socomec 4P 400A -60%

ATS Socomec 4P 400A

32,440,000 VND 81,100,000 VND 2,267 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
ATS Socomec 4P 630A -60%

ATS Socomec 4P 630A

45,420,000 VND 113,550,000 VND 2,447 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
ATS Socomec 4P 800A -60%

ATS Socomec 4P 800A

59,540,000 VND 148,850,000 VND 1,225 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
ATS Socomec 4P 1000A -60%

ATS Socomec 4P 1000A

62,904,000 VND 157,260,000 VND 1,495 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
ATS Socomec 4P 1250A -60%

ATS Socomec 4P 1250A

72,340,000 VND 180,850,000 VND 1,517 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
ATS Socomec 4P 1600A -60%

ATS Socomec 4P 1600A

90,384,000 VND 225,960,000 VND 1,701 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
ATS Socomec 4P 2000A -60%

ATS Socomec 4P 2000A

128,128,000 VND 320,320,000 VND 940 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
ATS Socomec 4P 2500A -60%

ATS Socomec 4P 2500A

144,620,000 VND 361,550,000 VND 937 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG

ATS Socomec 3 Cực

ATS Socomec 3P 160A -60%

ATS Socomec 3P 160A

18,200,000 VND 45,500,000 VND 1,210 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
ATS Socomec 3P 250A -60%

ATS Socomec 3P 250A

22,980,000 VND 57,450,000 VND 1,607 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
ATS Socomec 3P 400A -60%

ATS Socomec 3P 400A

29,828,000 VND 74,570,000 VND 1,478 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
ATS Socomec 3P 630A -60%

ATS Socomec 3P 630A

39,080,000 VND 97,700,000 VND 1,700 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
ATS Socomec 3P 800A -60%

ATS Socomec 3P 800A

54,120,000 VND 135,300,000 VND 1,495 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
ATS Socomec 3P 1000A -60%

ATS Socomec 3P 1000A

58,140,000 VND 145,350,000 VND 990 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
ATS Socomec 3P 1250A -60%

ATS Socomec 3P 1250A

70,000,000 VND 175,000,000 VND 1,169 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
ATS Socomec 3P 1600A -60%

ATS Socomec 3P 1600A

87,480,000 VND 218,700,000 VND 994 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
ATS Socomec 3P 2000A -60%

ATS Socomec 3P 2000A

117,200,000 VND 293,000,000 VND 930 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
ATS Socomec 3P 2500A -60%

ATS Socomec 3P 2500A

131,464,000 VND 328,660,000 VND 1,166 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
ATS Socomec 3P 3200A -60%

ATS Socomec 3P 3200A

152,480,000 VND 381,200,000 VND 890 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG

MTS Socomec 4 Cực

MTS 4P 125A SIRCOVER -60%

MTS 4P 125A SIRCOVER

5,180,000 VND 12,950,000 VND 1,050 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
MTS 4P 160A SIRCOVER -60%

MTS 4P 160A SIRCOVER

5,940,000 VND 14,850,000 VND 823 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
MTS 4P 250A SIRCOVER -60%

MTS 4P 250A SIRCOVER

8,820,000 VND 22,050,000 VND 785 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
MTS 4P 400A SIRCOVER -60%

MTS 4P 400A SIRCOVER

10,348,000 VND 25,870,000 VND 1,042 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
MTS 4P 630A SIRCOVER -60%

MTS 4P 630A SIRCOVER

17,248,000 VND 43,120,000 VND 915 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
MTS 4P 800A SIRCOVER -60%

MTS 4P 800A SIRCOVER

30,084,000 VND 75,210,000 VND 1,022 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
MTS 4P 1000A SIRCOVER -60%

MTS 4P 1000A SIRCOVER

35,148,000 VND 87,870,000 VND 941 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
MTS 4P 1250A SIRCOVER -60%

MTS 4P 1250A SIRCOVER

38,660,000 VND 96,650,000 VND 768 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
MTS 4P 1600A SIRCOVER -60%

MTS 4P 1600A SIRCOVER

56,672,000 VND 141,680,000 VND 762 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
MTS 4P 2000A SIRCOVER -60%

MTS 4P 2000A SIRCOVER

85,744,000 VND 214,360,000 VND 687 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
MTS 4P 2500A SIRCOVER -60%

MTS 4P 2500A SIRCOVER

96,220,000 VND 240,550,000 VND 818 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
MTS 4P 3200A SIRCOVER -60%

MTS 4P 3200A SIRCOVER

120,180,000 VND 300,450,000 VND 479 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG

MTS Socomec 3 Cực

BỘ ĐIỀU KHIỂN ATS

Top

   (0)